4 Gói tư vấn lựa chọn

  Gói tư vấn

  Chúng tôi có 4 gói tư vấn nhà máy cho sản xuất nội thất tủ áo, tủ phòng tắm, tủ bếp v.v.. cho anh chị lựa chọn.

  Tùy theo anh chị có yêu cầu như thế nào thì có thể lựa chọn 1 trong 4 gói này.

   

  • Gói 1: Mô tả diện tích nhà máy với khoảng 1000m². Nếu anh chị muốn sử dụng một nhà máy với khoảng1000m² hoặc đang có sẵn 1 nhà máy với diện tích tương đối như vậy. Và công suất sản xuất nội thất yêu cầu 1 ngày của anh chị cho tối đa 4 căn hộ 1 ngày.

  • Gói 2: Mô tả diện tích nhà máy với khoảng 1800m². Nếu anh chị muốn sử dụng một nhà máy với khoảng 1800m² hoặc đang có sẵn 1 nhà máy với diện tích tương đối như vậy. Và công suất sản xuất nội thất yêu cầu 1 ngày của anh chị cho tối đa 6 căn hộ 1 ngày.

  • Gói 3: Mô tả diện tích nhà máy với khoảng 2000m². Nếu anh chị muốn sử dụng một nhà máy với khoảng 2000m² hoặc đang có sẵn 1 nhà máy với diện tích tương đối như vậy. Và công suất sản xuất nội thất yêu cầu 1 ngày của anh chị cho tối đa 9 căn hộ 1 ngày.

  • Gói 4: Mô tả diện tích nhà máy với khoảng 1500m². Nếu anh chị muốn sử dụng một nhà máy với khoảng 1500m² hoặc đang có sẵn 1 nhà máy với diện tích tương đối như vậy. Và công suất sản xuất nội thất yêu cầu 1 ngày của anh chị cho tối đa 4 căn hộ 1 ngày.