Tin tức hoạt động

Hội Thảo Nội Thất Click Furniture

 • Thứ hai, 11:37 Ngày 13/09/2021
 • Quy trình sản xuất đồ nội thất theo phương pháp

  CLICK FURNITURE

  Quý doanh nghiếp muốn biết lắp rắp đồ nội thất sảo mà không cần công cụ?

  Hoạt Giảm thời gian lắp ráp tại nhà máy + tăng chất lượng? Tiết kiệm chi phí vận chuyển?

  Hoi thảo chuyên đề “Quy trình sản xuất đồ nội thất theo phương pháp CLICK FURNITURE” là cơ hội hiếm có đẻ nghe chia sẻ và tư vấn từ các chuyên gia hàng đàu thế giới đến tử nước Đức, nước Bỉ và nước Thủy Điển trong lĩnh vúc “click furniture.”

  Mr. Jones
  Many experiences in the furniture industry especially for click furniture. At Välinge Mr. Jones Banestig is responsible for managing key Threespine accounts within Asia-Pacific region

  Mr. Roland
  More than 30 years’ experience in consultancy for the furniture industry especially for flooring, doors and click furniture.

  Ms Yiran
  Responsible for sales for flooring and click furniture in China and SEA at UNILIN.

   

  Địa điểm

  RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON

  8-15 Ton Duc Thang

  Quan 1, TP Ho Chi Minh

  Ngày hội thảo:

  24.04.2021

  Thời gian:

  08:30 – 12:00 trưa

  Một số video nỗi bật